TZG Dubrovnika

13.03.2018

Statistički podaci

U privitku izvješća ostvarenog turističkog prometa koja se trenutno mogu dobiti iz eVisitora prema zaprimljenim prijavama i odjavama turista kroz ovaj sustav do 10.03.2018. 2018/2017 (samo turisti po svim vrstama smještaja).

Navedene brojke su trenutno prve dostupne te će one biti dodatno ažurirane i korigirane zbog naknadnih unosa i vremena potrebnog za obradu podataka.

Na dan 10.03.2018. – 874 dolazaka (index 55) i 2.408 noćenja (index 89) – BiH, Hrvatska, SAD, Albanjija, Norveška, Ujedinjena Kraljevina, Španjolska, Koreja, Njemačka, Japan...

Kumulativi:

01.01.-10.03.2017. – 36.748 dolazaka i 98.788 noćenja - (Hrvatska, BiH, Koreja, SAD, Ujedinjena Kraljevina, Francuska, Mađarska, Japan, Albanija, Njemačka...)

01.01.-10.03.2018. – 34.063 dolazaka (index 93) i 87.703 noćenja (index 89) - (Hrvatska, BiH, Koreja, SAD, Ujedinjena Kraljevina, Japan, Njemačka, Kina, Švedska, Norveška...)


Dubrovnik i njegova okolica su uvijek bili zanimljivi, privlačni i dopadljivi našim domaćim i stranim posjetiteljima