Objavljen natječaj za izbor direktora predstavništava HTZ-a

17.08.2017

Hrvatska turistička zajednica objavila je javne natječaje za sva predstavništva u kojima istječu ugovori o radu rukovodećih osoba. Radi se o predstavništvima u Italiji, Francuskoj, Poljskoj, Beneluxu, Njemačkoj, Rusiji i SAD-u, a tu su i natječaji za predstavništva u Mađarskoj i Slovačkoj

Turističko vijeće Hrvatske turističke zajednice je za potrebe provedbe samog natječaja, na svojoj 17. sjednici, imenovalo Povjerenstvo za evaluaciju kandidatura pristiglih u okviru natječajne procedure za izbor i imenovanje direktora/ica predstavništava te voditelja/ice ispostave HTZ-a u inozemstvu. Predsjednica Povjerenstva je Barbara Mesić, Glavna savjetnica ministra turizma, a članovi iz redova Turističkog vijeća su Boris Žgomba, Tomislav Fain i Marcel Medak te profesor Dragan Magaš kao vanjski suradnik. Povjerenstvo će po isteku roka za prijavu na natječaj evaluirati pristigle prijave te provesti intervjue s odabranim kandidatima, a o čemu će obavijestiti Turističko vijeće kojemu će i uputiti svoj prijedlog imenovanja.

Osim uvjeta propisanih Zakonom o radu i Pravilnikom o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice, zainteresirani kandidati moraju ispunjavati i uvjete propisane samim natječajem. Kandidati tako moraju: imati završen najmanje specijalistički diplomski stručni ili diplomski sveučilišni studij, imati najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima s područja turizma i/ili marketinga, aktivno poznavati jedan i poznavati jedan svjetski jezik ili jezik zemlje u kojoj se obnaša dužnost direktora, imati najmanje jednu pismenu preporuku prijašnjih poslodavaca, poznavati turističko tržište za koje je predstavništvo ili ispostava nadležna, imati položen stručni ispit za rad u turističkom uredu te ukoliko ga nemaju u roku od jedne godine od dana stupanja na rad isti trebaju položiti, poznavati rad na osobnom računalu te izraditi prijedlog svog programa rada predstavništva odnosno ispostave za narednu kalendarsku godinu.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju dostaviti i obaveznu dokumentaciju koju čine životopis, preslika osobne iskaznice ili putovnice, dokaz o stručnoj spremi, traženom radnom iskustvu te, prema mogućnostima, o poznavanju stranih jezika i poznavanju rada na računalu, uvjerenje o kaznenom postupku, prijedlog programa rada predstavništva/ispostave za narednu kalendarsku godinu te preporuku prijašnjih poslodavaca sa svim traženim podacima.

Prijave i dokazi o ispunjavanju uvjeta te životopis kandidata dostavljaju se najkasnije u roku od 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, isključivo na adresu elektroničke pošte: javni.natjecaj@htz.hr. Neće se razmatrati prijave koje su nepotpune ili nerazumljive, kao i prijave koje se dostave izvan roka, ili na način različit od načina dostave propisanog ovim javnim natječajem.

Tekst javnog poziva sa svim informacijama možete naći OVDJE.

Tagovi: , , , , , , , ,

Dubrovnik i njegova okolica su uvijek bili zanimljivi, privlačni i dopadljivi našim domaćim i stranim posjetiteljima