TZG Dubrovnika

07.10.2019

Statistički podaci

Od TZG Dubrovnika smo primili slijedeće statističke podatke ostvarenog turističkog prometa koja se trenutno mogu dobiti iz sustava eVisitor prema zaprimljenim prijavama i odjavama turista kroz ovaj sustav do 05.10.2019/2018 (samo turisti po svim vrstama smještaja).

Navedene brojke su trenutno prve dostupne te će one biti dodatno ažurirane i korigirane zbog naknadnih unosa i vremena potrebnog za obradu podataka.

Na dan 05.10.2019. – 5.715 dolazaka (index 143) i 16.025 noćenja (index 99) – Ujedinjena Kraljevina, SAD, Njemačka, Francuska, Kina, Kanada, Hrvatska, Irska, Australija, Šedska...

Kumulativi:

01.01.-05.10.2018. – 1.127.576 dolazaka i 3.728.304 noćenja – Ujedinjena Kraljevina, SAD, Njemačka, Francuska, Španjolska, Australija, Italija, Hrvatska, Finska, Kanada...

01.01.-05.10.2019. – 1.264.439 dolazaka (index 112) i 3.916.989 noćenja (index 105) – Ujedinjena Kraljevina, SAD, Njemačka, Francuska, Španjolska, Australija, Irska, Hrvatska, Italija, Kanada...

 

Dubrovnik i njegova okolica su uvijek bili zanimljivi, privlačni i dopadljivi našim domaćim i stranim posjetiteljima