HVALEVRIJEDNA EKO AKCIJA NORVEŠKIH UČENIKA TZGD I UDRUGA GREEN SEA SAFARI ORGANIZIRALI AKCIJU ČIŠĆENJA PLAŽE

10.06.2019

Turistička zajednica grada Dubrovnika je u suradnji s profesoricom Marlenom Čukteraš iz Udruge Green Sea Safari i Trondheim International School iz grada Trondheima u Norveškoj, u
četvrtak, 6. lipnja, organizirala akciju čišćenja plaže na lokaciji kod Gornjeg čela, na Koločepu.

 U dobrovoljnoj akciji čišćenja plaže sudjelovalo je dvadesetak norveških učenika koji su za vrijeme
višednevne ekskurzije u Dubrovniku jedan dan proveli volontirajući. Hvalevrijedna praksa njihove škole je da volontiranjem doprinesu zajednici u kojoj borave kroz društveno koristan rad. Ovom prilikom učenici su prikupili 45 velikih vreća smeća koje je more donijelo na Koločep.
Nakon odrađene eko akcije, učenici su uživali u čistoj plaži i izletu na otoku. Udruga Green Sea Safari se bavi čišćenjem izoliranih plaža, otoka i uvala od morskog otpada (plastičnih boca,vrećica, guma i sl.), a želja im je organizirati što veći broj akcija čišćenja i time doprinjeti poboljšanju zdravlja i kvalitete života i povećanju održivog razvoja naših otoka i priobalja.
Zbog geografskog položaja Elafita i morskih struja, veliki dio morskog otpada se akumulira na našim plažama, uvalama i otocima. Počevši od lipnja Udruga svakodnevno organizira odlazak na Elafite na
jednu od plaža ili uvala na kojem je utvrđeno postojanje morskog otpada. Poslije odlaganja otpada ide se u daljnji obilazak Elafita i traženja onečišćenih lokacija za slijedeću akciju.

Dubrovnik i njegova okolica su uvijek bili zanimljivi, privlačni i dopadljivi našim domaćim i stranim posjetiteljima